UIteraard werken we met Stamboom KMSH

Wat is een stamboom ?

Wat maakt een hond nu eigenlijk een echte rashond? De enige manier om te bewijzen dat uw puppy een echte rashond is en dus afstamt uit rasechte rashonden, kan enkel door het voorleggen van een stamboom.

DNA

Stambomen worden enkel uitgereikt indien het DNA van de puppies overeenkomt met het DNA van de ouderdieren. De DNA controles worden in België gedaan door de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus. Een dierenarts komt bij de fokker thuis langs en neemt via een swab stick een DNA staal afneemt uit beide mondhoeken. De fokker heeft eerder bij de aangifte van het nest reeds een DNA staal van zowel de moederhond als de vaderhond moeten opsturen. De fokker neemt deze DNA stalen niet zelf, dat mag hij immers niet, dit moet gebeuren door een dierenarts en moet hiervoor een aantal formulieren ondertekenen en voorzien van een STEMPEL. BIj de KMSH doet men controle op de echt hij van de ouders.  De DNA controles zijn dus sluitend en garanderen dat de puppy effectief afstamt van de ouderdieren die op de stamboom staan.

Een stamboom is voor u dus het bewijs dat u een rashond koopt.

Praatjes van broodfokkers " het is zonder stamboom maar is zuiver ras zijn dus alleen maar verkooppraatjes.  

Nut van een stamboom

Een stamboom wordt vaak beschouwd als "een nutteloos stukje papier, alleen maar bestemd voor snobs". De via het "nutteloos stukje papier" verkregen informatie zal nochtans voor de volgende 10 à 15 jaar van groot belang zijn voor het "gastgezin" van de hond. 
Als men besluit tot de aankoop van een Duitse Herder, een Poedel of een Labrador over te gaan is dat omwille van de specifieke kenmerken van dit ras (grootte, beharing, lange oren...) die ons aanspreken.. Maar terzelfder tijd zijn ook het karakter en het specifieke gedrag van belang. Gaat het om een waakhond of om een jachthond, om een kalm of om een zenuwachtig type ... Maar hoe kan men de zekerheid hebben dat dit "schattig bolletje wol" uitgroeit tot een Golden Retriever of tot een Labrador Retriever?

De afstamming van de hond nagaan

De enige oplossing is de afstamming van de hond nagaan, de zekerheid hebben dat de ouders, grootouders en overgrootouders wel degelijk van hetzelfde ras zijn. En hier vervult de stamboom van de hond zijn rol: minimum de laatste 3 generaties worden erop weergegeven. Daarom zegt men dat een stamboom getuigt van de raszuiverheid van een hond.

 

 
 

Hebben alle stambomen dezelfde waarde?

De waarde van een stamboom hangt af van de juistheid van de informatie over de afstamming van de hond en dus van de degelijkheid van de instelling die deze stambomen aflevert. Het is algemeen bekend dat de stambomen uitgegeven door de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus u de beste garantie geven dat u een "echte" rashond hebt (authenticiteit van de afstamming wetenschappelijk bewezen door DNA-testen sinds 01/01/2009). Onze maatschappij werd opgericht in 1882 en sindsdien is het LOSH-stamboek (Livre des Origines Saint-Hubert) uitgegroeid tot een enorm register van de hele Belgische rashondenbevolking, waarin meer dan 1.000.000 honden zijn opgenomen.
De dag van vandaag worden er honden geboren die afstammen van bloedlijnen die meer dan 100 jaar oud zijn! Het is niet voor niets dat de KMSH als enige instelling in België erkend wordt door de FCI (Fédération Cynologique Internationale), waarvan het kwaliteitskenmerk F.C.I. over de hele wereld erkend wordt als gezaghebbend op