Duurzaam fokken met rasbehoud en spitstechnologie

Toekomstgericht de beste genetische eigenschappen combineren.

Overal ter wereld zijn er verschillende rashonden-liefhebbers die er van bewust zijn dat er veranderingen moeten gebeuren binnen de fokkerij van rasdieren (ook al zijn we absoluut nog in de minderheid). Als we deze willen behouden voor ons nageslacht moeten we nu ingrijpen .

Dit is van een ander standpunt uitgaan dan mensen die fokken puur show-competitie-gericht (Bij nutsdieren is het reeds de normaalste zaak van de wereld). Vele rasverenigingen beweren aan rasverbetering te doen, daarbij stel ik me nog steeds te vraag op welk gebied dan? De overheid is zioch daar bewust van en legt beetje per beetje hen de regels op. 

Bij het duurzaam fokken zorg je er voor dat je niet succes hebt in één generatie , maar dat de pups bijdragen aan de toekomst van het ras, Indien je daar aan wil voldoen moet je met heel veel zaken rekening houden.  Het is veel gemakkelijker showgericht te gaan fokkenen de kandidaat-kopers te overtroeven met prestatie-uitslagen. 

Een ras is ontstaan uit honden die genetisch veel gemeen hadden, de stamouders.

Dit is heel logisch anders zou men ook niet kunnen spreken van een ras.

 

Een ras heeft het voordeel dat de pup voorspelbaar is zowel qua karakter als qua uiterlijk.

Men koopt als het ware geen kat in een zak.

In de loop van de geschiedenis van alle rassen hebben bepaalde mannelijke Toppers heel veel invloed op het ras. Ook bij de Golden Retrievers , Grootvader Eng. CH. Camrose Tallyrand of Anbria zijn zoon Eng. CH. Camrose Cabus Christopher en vervolgens zijn zoon Eng. CH. Nortonwood Faunus Komen zowat in alle stambomen van op show gefokte Golden Retrievers terug. Ook in onze oude lijnen, we vermijden ze niet maar proberen er verstandig mee om te gaan. Er zijn natuurlijk nog andere invloedrijke reuen in de geschiedenis geweest, de welke ik hier niet ga vernoemen om onvolledigheid te vermijden. Ook deze weren we dan zo veel mogelijk in grote aantal in onze lijnen. 

Eng. CH. Camrose Tallyrand of Anbria (4/20/1960-)
Eng. CH. Camrose Cabus Christopher (9/17/1967-1977)
Eng. CH. Nortonwood Faunus (2/15/1974-1987)

Zo een goed 100 jaar geleden maakte men stambomen op voor de honden. 

Men was toen van mening dat alles na de derde generatie geen invloed had op de fokkerij.

Wetenschappelijk onderzoek wees echter uit dat dit helemaal niet zo is. Logisch als steeds maar weer dezelfde honden opduiken na de derde generatie. Heel handig daarvoor is als we de stamboom uitwerken tot op een 15 generaties terug. Genetici en Kynologie is het momenteel nog niet eens over de term inteelt. Vroeger ging men er van uit dat een pup 50% van de vader en 50% van de moeder had.

Met de huidige spitstechnologie kan met over het totaal genoom het verwantschap bepalen aan een partner en aan de eerder geteste rasgenoten. Dit gaf een totaal ander beeld van het gereken op papier ons vertelde. Men hoort een leek wel eens zeggen "dit ras is kapot gefokt..." waarmee me bedoeld dat door teveel fokken het ras een nadeel zou hebben. Dit is de reinste onzin. Genetisch materiaal veranderd niet volgens de nesten van een teef of naarmate de populariteit. Wat wel zo is wanneer een ras populair is dat er mensen op afkomen deze te fokken met andere bedoelingen.

Het voordeel bij populaire rassen is dat men wanneer men dit wil honden kan vinden met genetische verscheidenheid. Zowel van de Labrador Retriever als bij de Golden Retriever ontstonden aparte takken binnen het ras ver van het land van oorsprong. Wanneer men daar de gezondste exemplaren koppelt aan andere gezonde lijnen, is er zeker nog een toekomst voor het ras. Leken hebben soms een totaal verkeerd beeld, en denken dat zeldzame rassen gezonder zouden zijn... Ze zitten net nog heel beperkt qua genetische verscheidenheid, wanneer men binnen dergelijke rassen wil selecteren op de gezondste exemplaren komt men heel dicht te fokken met alle gevolgen van dien. Moest iedere fokker binnen een ras de gulden middenweg kiezen, dan zou het al heel anders zijn voor de toekomst van de rashond.  

Klik hier voor de pups          Home          Contact           

Wat is er allemaal te lezen op deze site?