Een lichaam passend voor het oorsprongkelijk werk

Wat bedoelen we met een passend lichaam waarvoor het ras ooit gefokt werd?

Er zijn modetrends! 

De eerste hondenshow die de naam tentoonstelling mocht dragen waren in België weliswaar met Pointers.

Het waren jagers die de doelstelling hadden hun honden voor te stellen aan hun collega's om op deze manier met genoeg genetische verscheidenheid te streven naar een ideaal lichaam om hun taak te voltooien. Eerder in België kwam reeds met jachthonden samen op de natuur en agricultuur beurzen.

In Engeland had men een andere cultuur en gebeurde dit voornamelijk bij georganiseerde bijeenkomsten in pubs. Onthoud hier tevens uit dat men toen reeds streefde naar genetische verscheidenheid.

Zoals je reeds eerder kon lezen op de website zijn alle rassen in evolutie.

Ook de hondenshows maakten een evolutie door.

De eerste hondenshows, hebben nog weinig te maken met de huidige.

Fokdagen georganiseerd door de rasvereniging lijken meer op de hondenshows van weleer.

Het showaspect kwam heel sterk aan bod.

Wanneer men een standaard qua tekst kent is men bijlange nog geen keurmeester. Men moet kunnen inschatten naar het ras toe. Heel belangrijk is het goede gangwerk. Logisch te verklaren een Retriever die een slecht gangwerk heeft is het nu door zijn bouw of door een genetische afwijking, zal zich niet vrij kunnen beweging en belemmert zijn in wat hij net wil doen. De keurmeester bekijkt of het lichaam qua bouw goed in elkaar zit om een passend gangwerk te kunnen hebben. Er bestaan boeken genoeg over gangwerk dat we hier niet verder gaan over uitwijken 

 

Uiteraard letten we op het gangwerk

Gangwerk is zeker niet het enige, om een heel simpel voorbeeld te geven een hond die te lang is gaat enorm zijn rug belasten, een hond die te corpulent is gaat daar in tegen niet wendbaar genoeg zijn. en zo heeft ieder onderdeel van het lichaam zijn functie en moet het aan bepaalde eisen voldoen .

Op dit gebied staat zowel de showcompetite honden als sommige werkhonden ver van waarvoor men de honden ooit fokte. Een op snelheid gefokte werkhond die tijdens de jachtcompetitie enkel enkele snelle apporten moet zien binnen te krijgen tegen de tijd, is daarvoor geen hond die het uithoudings vermogen heeft dagen na elkaar te jagen. Nu horen we sceptici zeggen we moeten toch niet jagen om een Retriever te hebben. Klopt daar ben ik helemaal mee eens, maar er is al genoeg bewezen dat wanneer men weg fokt van het oorspronkelijk doel zowel qua uiterlijk als qua werklust , de honden na enkele generaties heel anders gaan worden met tal van ongemakken. Retrievers kregen hun populariteit door hun aangename karakter en hun uiterlijk. Wanneer een ras populair heeft dit zowel zijn voor als zijn nadelen. De nadelen er wordt gefokt met mensen met andere doelstellingen, maar een heel groot voordeel is dat er meer genetische verscheidenheid is. Overal ter wereld vind je mensen die fokken op onze manier, naar rasbehoud toe. Het zijn nog enkelingen, maar wie echt van het ras houd zal met de tijd volgen, net zoals men ook gaat volgen met de DNA controles op erfelijke afwijkingen, alleen vergt iets dergelijks bij sommige fokkers tijd... we hebben dat voordien gezien met andere gezondheidscontrole zoals HD OCD en de ogen controleren. 

Klik hier voor de pups          Home          Contact           

Wat is er allemaal te lezen op deze site?