Tabel DNA vererving

 

ouder 2

ouder 1

Genotype

Genotype

ouder = Vrij

ouder = Drager

ouder = Lijder

ouder = Vrij

Allemaal Vrij

½ Vrij

½ Drager

 

Allemaal Drager

ouder = Drager

½ Vrij

½ Drager

¼ Vrij

½ Drager

¼ Lijder

 

½ Drager

½ Lijder

ouder = Lijder

Allemaal Drager

½ Drager

½ Lijder

Allemaal Lijder

 

 

Klik hier voor de pups          Home          Contact           

Wat is er allemaal te lezen op deze site?