oude waarden

Wat wordt bedoeld met oude waarden?

 De wetenschap gaat vooruit, Steady-line's selecteert de ouderdieren op een heel andere manier dan collega fokkers enkele decennia terug. Doch de oude waarden zijn minstens even belangrijk. 

Via DNA onderzoek kan men alleen het vrij, lijder of drager zijn bepalen van een individu op gebied monogentische afwijkingen, via een tabel kan men de theoretische resultaten zien van de afwijking. 

Bij polygentische afwijkingen en epi genetica ligt het wat moeilijker. Daarvoor moeten we terug gaan naar de kennis van voor het DNA tijdperk. Wanneer met de bloedlijnen binnen het ras goed kent zal men merken dat bepaalde poly genetische eigenschappen en hun epi genetica gekoppeld zijn aan de bloedlijnen. Daarvoor is correctie informatie van groots belang.

 

Men kan alleen de werkelijke genetische verscheidenheid bepalen via Coi berekening of via dna. 

Wanneer men enkel fokt omwille genetische verscheidenheid, maar de ouderdieren en hun aanverwanten niet kent zou men helemaal de mist in gaan.

Wanneer men met honden zou fokken die een prima health index behalen maar die veel te dicht aan elkaar verwant zijn zou het tevens niet echt lukken.

Onze rashonden worden nu ongeveer een honderd jaar gefokt. Er waren fokkers voor ons die het heel goed en minder goed deden. Tijdens die evolutie is er enorm veel veranderd voor ons mensen. 25 jaar geleden moesten we nog lang wachten op een brief van een collega fokker uit het buitenland indien we info vroegen, Nu gaat alles veel sneller. Dit heeft zijn positieve en negatieve kanten. Vroeger kreeg men info indien de collega fokker u respecteerde, wanneer je er een vertrouwensband had mee opgebouwd. Tegenwoordig gaat alle communicatie zo snel dat de banden van vroeger enigszins moeilijker te maken zijn. Iedereen schrijft iedereen en dit nog liefst met dezelfde dag een antwoord... maar welke bedoelingen, schrijft men nu? Langs de andere kant is het nu veel gemakkelijker mensen te vinden wereldwijd die niet meelopen in de massale stroom van puur showhonden en pure werkhonden, die hetzelfde inzicht hebben over fokken.  

Vroeger was men uniek wanneer men een hond uit het land van herkomst importeerde, nu is men uniek wanneer men honden van zijn eigen fok aanhoud over meerder generaties.

Vroeger was er een ethiek onder de fokkers, nu ...

Er werd wel eens gezegd: "een goed fokker herken je niet aan zijn behaalde uitslagen , maar hoe hij over zijn collega fokker zijn honden praat". 

Het is heel moeilijk uit te leggen wat oude waarden zijn , ik denk dat het net “het respect vol fokker zijn is, in hart en nieren”.

 

Klik hier voor de pups          Home          Contact           

Wat is er allemaal te lezen op deze site?