via DNA vaststellen van genetische verscheidenheid

Wanneer men spreekt over rasdieren gaat de leek al vlug denken over “inteelt”.

Maar eens het ras er sterk verspreid is met een grotere populatie, kan het ook anders!

Steady-Line's gebruikt deze methode als een primeur voor België.

Dat inteelt nadelig is, is algemeen geweten, bij primitieve mensen stammen probeerde men dit op verschillende manieren te vermijden.

Bepaalde wilde dieren hebben nu nog nadelen van de inteelt die er heerste na de ijstijd in onze regio. Het is een modetrend dat de wolf als voorbeeld gesteld wordt wanneer men over honden praat, (Moeten wij ons dan ook gaan vergelijken aan de homo sapiens?) De wolven die er nu nog zijn scoren via DNA qua genetische verscheidenheid enorm slecht.

Bij ieder rasdier is er in de begin periode inteelt geweest (de stamouders), hun genetische beperking zorgde er voor dat de nakomelingen gelijkende eigenschappen hadden zodat men het een ras kon noemen.

In de honderd jaar dat onze rassen bestaan hebben verschillende factoren vernauwing van de genetische verscheidenheid teweeg gebracht (oorlog, selectie op topreuen, selectie op bepaalde erfelijke afwijkingen enz).

Goldstream Elco ( uit Steady-line's Bob X Steady-line's Britannia) Britannia kwam uit de combinatie hier besproken. Jagende fokker Scrivens.

Spijtig op de website van het labo zien we bovenstaande tabel in 3d, helaas kan ik dit hier niet plaatsen.

 

Heel veel fokkers beperken zich nu nog tot de info van wat hun drie generatie stamboom vermeld. De stambomen werden honderd jaar geleden in drie generaties opgemaakt omdat men er van uitging dat verdere generaties geen invloed hadden. Heel veel fokkers leven nog met deze verouderde gedachte. Kynologen en Genetici vormen een heel ander beeld van wat inteelt is. Met de opkomst van de computer werd het gemakkelijker en rekende bepaalde kynologen de stambomen uit in de veronderstelling dat de pup 50% van de vader en 50% van de moeder mee had. Op de deze manier rekende men het inteeltcoificiënt uit op tien generaties (COI). Bij de Golden -en Labrador Retriever is er voldoende data om dergelijke via database te berekenen, bij de meeste rassen ontbreken die gegevens.

 

  

Steady-Line's Fasien (uit Steady_line's Bob met Steady-line's Bencruana) Bencruna kwam uit de combinatie hier besproken. Fasien is de stammoeder van de jagende kennel Woodlandsdogs

Het is mogelijk om via controle van het volledig DNA genoom. De verscheidenheid die er werkelijk is uit te rekenen. Ten opzichte van de partner , maar ook ten opzichte van de gehele populatie. Dit gaf verrassende resultaten ten opzichte van wat men op papier eerder berekend had.

Met COI bereking op K9data van alle ingevoerde GOLDEN Retrievers komt men aan een gemiddelde 8,74 % terwijl men via DNA onderzoek boven de 25 % komt. (zie link onderaan bladzijde) Steady-line's Midnight Lightning ( Witte) komt aan COI van O,14 % op 10 generaties, 0,71 % op 15 generaties

Daarom maakt Steady-line's als primeur voor België gebruik van dergelijke methoden bij de keuze van de combinaties.

Reeds voor het DNA tijdperk hield Steady Line's hier mee rekening denk maar aan de combinatie van Engelse import Bencruan Brandon Of Haremire met Steady-line's Xanti Xeny ( COI van 0,44 % over tien generaties) Verschillende binnenlandse en buitenlandse fokkers fokten verder uit deze combinatie. Let op de foto's de gelijkenis tussen de twee honden. ( Kleinkinderen uit deze combinatie) Steady-line's Bencruana vertrok na haar eerste nest naar de gekende Franse beroepsafrichtster/ keurmeester Laurence Maudet om in haar fokprogramma opgenoemen te worden.

Staat de Golden Retriever en Labrador Retriever er dan in het algemeen zo slecht voor ten opzichte van andere rashonden ? 

Ieder ras heeft te maken met het "bottleneck effect". 

De Golden- en LabradorRetriever populaties in het algemeen zitten net aan de grens van 25%. 

UIteraard spreken we hier uitsluitend van stamboek honden en houd deze tabel geen rekening met individuele combinaties. 

Sommige leken denken zelfs dat stamboomloze rashonden gezonder zijn... denk maar niet dat de broodfokker ernaar om kijkt om een vader dochter combinatie te doen.