stamboom Kiara

Steady Line's Kiara

Ras:
Golden Retriever
Geslacht:
Vrouwtje
Fokker:
Meeuws Thorrez

Afdrukken
Ouders Grootouders Overgrootouders Betovergrootouders

0e1d2397-d4e4-4171-8ccd-1ba906c04095

Vader

Steady Line's Bob

Mannetje

Golden Retriever

Meeuws Thorrez

51a05911-69fb-49e8-a8a3-f8b204071c35

Steady-line's Qailor

Steady-line's Qailor

Mannetje

Golden Retriever

Meeuws Thorrez

b17ef2b4-9b5e-4bcd-b9ba-cdc33765d044

Shandeen Statesman

Shandeen Statesman

Mannetje

Golden Retriever

a7945d9b-4b4a-428b-adbc-1fb8fd1a77b8

Eng. Sh .Ch. Stirchleu Saxon

Eng. Sh .Ch. Stirchleu Saxon

Mannetje

Golden Retriever

a416737d-d72a-4fdc-9e0f-de0f8c3babe9

Pinecrest Louisa of shandeen

Pinecrest Louisa of shandeen

Vrouwtje

Golden Retriever

5ec02504-1ee6-4fa2-b41b-07a056db48c9

Nora de l'Archange d'Or

Nora de l'Archange d'Or

Vrouwtje

Golden Retriever

06dcbab4-cd88-406e-a62b-cc1f6aac8ef2

Kouros v/d Hallemolen

Kouros v/d Hallemolen

Mannetje

Golden Retriever

cc068f84-3558-4bb5-a1a9-90a9def5fda3

Kroonkenels Iny

Kroonkenels Iny

Vrouwtje

Golden Retriever

be4a8220-fbc1-4458-a51f-c60d425b8365

Steady-Line's Yoyo

Steady-Line's Yoyo

Vrouwtje

Golden Retriever

Meeuws Thorrez

e93bd166-db90-4eb8-91d2-bffd0279bedd

Wheaton's Tarrant

Wheaton's Tarrant

Mannetje

Golden Retriever

a4223d7f-8f73-4d2a-aa5c-6ac4b2c0f32e

Bryanstown Caesar

Bryanstown Caesar

Mannetje

Golden Retriever

9406167b-2796-49ee-8b01-bb955209c896

Ch. Tallygold Queen Anna

Ch. Tallygold Queen Anna

Vrouwtje

Golden Retriever

cb36e47f-23b5-4ba8-a331-bb5f88c0cd45

Rhany du Bon Prince

Rhany du Bon Prince

Vrouwtje

Golden Retriever

93e38f87-ef78-425c-9b46-c95ce907e220

Dutch. Ger.VDH. Arg.Lux Ch. Standfast Angus

Dutch. Ger.VDH. Arg.Lux Ch. Standfast Angus

Mannetje

Golden Retriever

752aebe8-d4fe-4265-9146-2b2b0b3c6e8b

Mestra du Bon Prince

Mestra du Bon Prince

Vrouwtje

Golden Retriever

156a1226-2dad-4ddc-aa30-89a471d7efd5

Moeder

Indira of Casa Verano

Vrouwtje

Golden Retriever

18ff7120-687f-4dd4-a993-364e6ca169c8

Beacomber Billy

Beacomber Billy

Mannetje

Golden Retriever

9c19369f-d922-4324-b9ab-dc54c714eb17

Ch. Captain Finn at Steval JW

Ch. Captain Finn at Steval JW

Mannetje

Golden Retriever

fd52b026-795a-4062-88ad-1d7ff6d27a75

Eng.Sh.Ch.Steval Mickey Finn at Steval

Eng.Sh.Ch.Steval Mickey Finn at Steval

Mannetje

Golden Retriever

e1f1da61-b5d2-490b-b537-675d02a01f13

Princess of the Universe

Princess of the Universe

Vrouwtje

Golden Retriever

79d7e2e8-a974-48df-b6bc-d9f4c6f0cd1a

Alice Of Haycrock

Alice Of Haycrock

Vrouwtje

Golden Retriever

87975942-97c6-4912-a949-48aab291867b

Steval Soul Singer

Steval Soul Singer

Mannetje

Golden Retriever

404e6b43-a4e7-4608-846c-138eec4d0678

Ellenor of Haycrock

Ellenor of Haycrock

Vrouwtje

Golden Retriever

143e4419-7edb-4364-8aba-bc1c9b0773ff

Rayleas Félicity

Rayleas Félicity

Vrouwtje

Golden Retriever

ff650774-88e4-4739-9d0e-10278c920830

Alibren Maestro

Alibren Maestro

Mannetje

Golden Retriever

c18b27f8-c94e-46c4-a0cc-e918041b982e

Eng.Ch.Rayleas Caliumn

Eng.Ch.Rayleas Caliumn

Mannetje

Golden Retriever

2f75436b-d0db-48b7-971e-bf4ffedb99ee

Eng. Sh.Ch. Alibren Uhura

Eng. Sh.Ch. Alibren Uhura

Vrouwtje

Golden Retriever

cbdf2af4-56a0-4b86-8004-78fea13c3db1

Rayleas Barbara Ann

Rayleas Barbara Ann

Vrouwtje

Golden Retriever

47570ea1-868c-4eba-bd71-8cc8c1d38af8

Eng.Ch. Stanroph Squadron Leader

Eng.Ch. Stanroph Squadron Leader

Mannetje

Golden Retriever

2407345c-9ec1-48d2-9b18-a89965b58859

Rayleas Candyfloss

Rayleas Candyfloss

Vrouwtje

Golden Retriever

Creƫer uw eigen website met een stamboom - geen technische kennis vereist: www.123website.be Start uw eigen website met een stamboom - Klik her

Ras:
Geslacht:
Reg.nr.:
Geboren:
Fokker:

Meer info