De verschillende standaarden

 

Een standaard is een heel beknopte beschrijving, van hoe een rashond er hoort uit te zien.

 

Als leek is dit soms moeilijk te begrijpen.

Want als bv je twee dezelfde termen ziet bij twee verschillende rassen kan dit een heel ander resultaat geven.

 

Staat vermeld “een goed gehoekte achterhand”, dan is dit bij het ene ras volgens zijn normen, bij het andere volgens dit ras zijn normen. Heel veel kennis wordt doorgegeven van generatie op generatie fokkers.

 

Golden Retrievers zijn de middelgrote jachthonden dat in het verleden gefokt werden om aangesproken kleinwild op te halen tijdens de jacht. Het ras werd in verschillende continenten erkend, met name the U.K. en de Verenigde Staten,

 

Dit zijn de twee belangrijkste verschillende normen voor het fokken van de Golden Retrievers.

 

De FCI (de Europese standaard) en de Australische zijn afgeleid van de Engelse.

In 1911 werd de Golden Retriever als ras door de Britse Kennel Club (KC) geaccepteerd,terwijl het in de American Kennel Club (AKC) pas in 1934 werd aanvaard. Gedurende de tijd van het ontstaan tot heden namen de Amerikanen een andere standaard voor het fok ideaalbeeld dan Engelsen.

 

Ieder ras is in evolutie, ook al zijn de standaards niet veranderd , de honden zijn dit zeker wel.

 

Wanneer we een schoonheids kampioen bekijken van het begin van het ras met een hedendaagse kampioen dan lijken het wel twee verschillende rassen.

 

Het Engelse type Golden Retriever en Amerikaanse type Golden Retriever zijn beide algemeen Golden Retrievers. Waar u ook bent in de wereld, zal uw Retriever onder "Golden Retriever" zonder extra sub-specificatie in het register worden ingeschreven.

 

Wanneer u zich verdiept via internet zal je merken dat men termen als “Engels Crème Golden Retriever” en “White Golden Retrievers”,” Europese type Golden Retrievers”, en dergelijke tegen komt... meestal gaat dit om Amerikanen of Canadezen die importen deden en op deze manier “hun klanten” proberen duidelijk te maken dat het niet om lijnen gaat die al langer aldaar aanwezig zijn.

 

Volgens bepaalde Amerikanen is de meest opvallende verschil tussen de twee types de kleur van hun vacht, maar dit klopt niet helemaal. Ook onder het Engelse type zijn er donkerder exemplaren als worden die alsmaar zeldzamer. Waardoor Amerikanen soms een vertekend beeld zien.

 

Wel is het zo dat de beschrijving binnen hun standaards over vacht en vachtkleur anders is. Bij extreme showexemplaren kan men wel eens de vraag stellen of de vacht ten goed komt van de taak waarvoor ze ooit gefokt werden, De Golden Retrievers werden oorspronkelijk gefokt om het ophalen van wild, hun vacht is gefokt dat hij waterbestendig is een dik genoeg om op ruwere terreinen wonden van struiken en dergelijke te vermijden.

 

Amerikanen en Engelsen gebruiken dan ook een andere manier van trimmen.

 

Als leek kun je nu de vraag stellen wat is de beste Standaard?

 

Het antwoord echt ligt in de ogen van de toeschouwer. Zoals u kunt zien, de verschillende normen in de fokkerij zijn over het algemeen allemaal met een esthetisch doel voor ogen, terwijl oorspronkelijk de standaard diende bij “ werkhonden” om een hond te fokken die zo goed mogelijk zijn taak kon vervullen. Sommige mensen houden van hun Retrievers in rijke gouden kleur, terwijl anderen liever een romige lichte kleur hebben.

 

Ongeacht, Golden Retrievers in het algemeen zijn leuke, liefdevolle en perfecte familie honden. Ze zijn geweldig met kinderen en zijn geprezen om hun superieure intelligentie met de mogelijkheid rond 240 menselijke uitdrukkingen te begrijpen. Die daardoor de mensen kunnen bijstaan in de meeste taken die van hem verwacht wordt.

 

Ik ga hier enkel de officiële standaarden vermelden in de originele taal, want niets is moeilijker en gevaarlijker dan en vertaling van te maken. Er staat heel veel onzin in goedkope boekjes (die soms vertalingen zijn) maar ook fokkers durven wel eens deze fout te maken. Ik had de allereerste Nova Scotia Duck Tolling Retriever in België. Een Nederlander was zo slim geweest de standaard te vertalen maar dit zo gunstig mogelijk aangepast aan de honden die hij thuis zitten had... decennia later kwamen we die niet faire standaard nog tegen.

 

FCI Standaard rasnummer 111 Golden Retriever

ALGEMEEN BEELD:

Het moet een evenredig gebouwde, levendige, krachtige hond zijn met vaste gangen, die praktisch en goed in elkaar zit, met een vriendelijke uitdrukking.

KARAKTEREIGENSCHAPPEN:

Gehoorzaam, intelligent en met een natuurlijke jachtaanleg

AARD:

Gemoedelijk, vriendelijk en vol zelfvertrouwen.

HOOFD EN SCHEDEL:

Het hoofd moet in balans zijn en fijn besneden met een brede, maar niet grove schedel. Goed geplaatst op de hals, met een krachtige, brede en diepe snuit. De lengte van de voorsnuit dient gelijk te zijn aan de afstand tussen de duidelijke stop en occiput. De neus moet zwart te zijn.

OGEN:

Donker bruin, goed uit elkaar geplaatst, met donkere oogranden.

OREN:

Van matige grootte en geplaatst op gelijke hoogte met de ogen.

GEBIT:

Sterke kaken met een perfect, regelmatig en volledig scharend gebit, d.w.z. de tanden van de bovenkaak niet voor, maar rakend aan die van de onderkaak.

NEK- HALS:

Dient van een goede lengte te zijn, droog en gespierd.

VOORHAND:

Rechte voorbenen met goed bone, schouders goed naar achteren liggend, lang schouderblad met een goede opperarm, waardoor de benen goed onder het lichaam geplaatst zijn. Ellebogen goed aansluitend.

LICHAAM:

Evenredig gebouwd, lendenen kort, diep in de hartstreek. Ribben diep en goed gewelfd. Rechte bovenbelijning.

ACHTERHAND:

Lendenen en achterbenen sterk en gespierd, met goede schenkels en goedgebogen knie. Lage sprongen. Van achteren gezien moeten de benen recht zijn en niet naar binnen of buiten knikken. "Koehakken" zijn erg ongewenst.

VOETEN:

Ronde kattevoeten.

STAART:

Aangezet en gedragen op dezelfde hoogte als de rug en net lang genoeg om tot de hak te reiken, zonder krul aan bet eind.

GANGWERK:

Krachtig en stuwend. Recht en vlak zowel voor als achter. Van opzij gezien moet het gangwerk een lange, vrije pas vertonen zender een spoor van steppen met de voorbenen.

KLEUR:

Elke tint van goud tot roomkleur, maar noch rood, noch mahonie. Enkele witte haren, op de borst alleen, toegestaan.

VACHT:

Vlak of golvend met goede bevedering en een dichte, waterbestendige ondervacht.

HOOGTE:

Schofthoogte reuen : 56-61 cm. Teven : 51-56 cm.

Fouten:

Elke afwijking van de hierboven genoemde punten moet als fout worden beschouwd en per fout moet worden beoordeeld hoe ernstig deze is.

N.B.: Voor de reu geldt dat hij twee normale testikels, die zich volledig in hot scrotum bevinden, moet hebben

U.K. Kennel Club Standard for the Golden Retriever

A Breed Standard is the guideline which describes the ideal characteristics, temperament and appearance of a breed and ensures that the breed is fit for function. Absolute soundness is essential. Breeders and judges should at all times be careful to avoid obvious conditions or exaggerations which would be detrimental in any way to the health, welfare or soundness of this breed. From time to time certain conditions or exaggerations may be considered to have the potential to affect dogs in some breeds adversely, and judges and breeders are requested to refer to the Kennel Club website for details of any such current issues. If a feature or quality is desirable it should only be present in the right measure.

General Appearance Symmetrical, balanced, active, powerful, level mover; sound with kindly expression.
Characteristics Biddable, intelligent and possessing natural working ability.
Temperament Kindly, friendly and confident.
Head and Skull Balanced and well chiseled, skull broad without coarseness; well set on neck, muzzle powerful, wide and deep. Length of foreface approximately equals length from well defined stop to occiput. Nose preferably black.
Eyes Dark brown, set well apart, dark rims.
Mouth Jaws strong, with a perfect, regular and complete scissor bite, i.e. upper teeth closely overlapping lower teeth and set square to the jaws.
Neck Good length, clean and muscular.
Forequarters Forelegs straight with good bone, shoulders well laid back, long in blade with upper arm of equal length placing legs well under body. Elbows close fitting.
Body Balanced, short coupled, deep through heart. Ribs deep, well sprung. Level topline.
Hindquarters Loin and legs strong and muscular, good second thighs, well bent stifles. Hocks well let down, straight when viewed from rear, neither turning in nor out. Cow-hocks highly undesirable.
Feet Round and cat-like.
Tail Set on and carried level with back, reaching to hocks, without curl at tip.
Gait / Movement Powerful with good drive. Straight and true in front and rear. Stride long and free with no sign of hackney action in front.
Coat Flat or wavy with good feathering, dense water-resisting undercoat.
Colour Any shade of gold or cream, neither red nor mahogany. A few white hairs on chest only permissible.

From 2000, only Cream, Gold or Golden will be accepted by the KC on registrations.

Size Height at withers: dogs; 56-61 cms (22-24ins) bitches: 51-56cms (20-22ins).
Faults Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog and on the dog's ability to perform its traditional work.
Note Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

American Kennel Club Standard for the Golden Retriever

General Appearance
A symmetrical, powerful, active dog, sound and well put together, not clumsy nor long in the leg, displaying a kindly expression and possessing a personality that is eager, alert and self-confident. Primarily a hunting dog, he should be shown in hard working condition. Overall appearance, balance, gait and purpose to be given more emphasis than any of his component parts. Faults--Any departure from the described ideal shall be considered faulty to the degree to which it interferes with the breeds purpose or is contrary to breed character.

Size, Proportion, Substance
Males 23-24 inches in height at withers; females 21½-22½ inches. Dogs up to one inch above or below standard size should be proportionately penalized. Deviation in height of more than one inch from the standard shall disqualify. Length from breastbone to point of buttocks slightly greater than height at withers in ratio of 12:11. Weight for dogs 65-75 pounds; bitches 55-65 pounds.

Head
Broad in skull, slightly arched laterally and longitudinally without prominence of frontal bones (forehead) or occipital bones. Stop well defined but not abrupt. Foreface deep and wide, nearly as long as skull. Muzzle straight in profile, blending smooth and strongly into skull; when viewed in profile or from above, slightly deeper and wider at stop than at tip. No heaviness in flews. Removal of whiskers is permitted but not preferred. Eyes friendly and intelligent in expression, medium large with dark, close-fitting rims, set well apart and reasonably deep in sockets. Color preferably dark brown; medium brown acceptable. Slant eyes and narrow, triangular eyes detract from correct expression and are to be faulted. No white or haw visible when looking straight ahead. Dogs showing evidence of functional abnormality of eyelids or eyelashes (such as, but not limited to, trichiasis, entropion, ectropion, or distichiasis) are to be excused from the ring. Ears rather short with front edge attached well behind and just above the eye and falling close to cheek. When pulled forward, tip of ear should just cover the eye. Low, hound-like ear set to be faulted. Nose black or brownish black, though fading to a lighter shade in cold weather not serious. Pink nose or one seriously lacking in pigmentation to be faulted. Teeth scissors bite, in which the outer side of the lower incisors touches the inner side of the upper incisors. Undershot or overshot bite is a disqualification. Misalignment of teeth (irregular placement of incisors) or a level bite (incisors meet each other edge to edge) is undesirable, but not to be confused with undershot or overshot. Full dentition. Obvious gaps are serious faults.

Neck, Topline, Body
Neck medium long, merging gradually into well laid back shoulders, giving sturdy, muscular appearance. No throatiness. Backline strong and level from withers to slightly sloping croup, whether standing or moving. Sloping backline, roach or sway back, flat or steep croup to be faulted. Body well balanced, short coupled, deep through the chest. Chest between forelegs at least as wide as a mans closed hand including thumb, with well developed forechest. Brisket extends to elbow. Ribs long and well sprung but not barrel shaped, extending well towards hindquarters. Loin short, muscular, wide and deep, with very little tuck-up. Slab-sidedness, narrow chest, lack of depth in brisket, excessive tuck-up to be faulted. Tail well set on, thick and muscular at the base, following the natural line of the croup. Tail bones extend to, but not below, the point of hock. Carried with merry action, level or with some moderate upward curve; never curled over back nor between legs.

Forequarters
Muscular, well coordinated with hindquarters and capable of free movement. Shoulder blades long and well laid back with upper tips fairly close together at withers. Upper arms appear about the same length as the blades, setting the elbows back beneath the upper tip of the blades, close to the ribs without looseness. Legs, viewed from the front, straight with good bone, but not to the point of coarseness. Pasterns short and strong, sloping slightly with no suggestion of weakness. Dewclaws on forelegs may be removed, but are normally left on. Feet medium size, round, compact, and well knuckled, with thick pads. Excess hair may be trimmed to show natural size and contour. Splayed or hare feet to be faulted.

Hindquarters
Broad and strongly muscled. Profile of croup slopes slightly; the pelvic bone slopes at a slightly greater angle (approximately 30 degrees from horizontal). In a natural stance, the femur joins the pelvis at approximately a 90-degree angle; stifles well bent; hocks well let down with short, strong rear pasterns. Feet as in front. Legs straight when viewed from rear. Cow-hocks, spread hocks, and sickle hocks to be faulted.

Coat
Dense and water-repellent with good undercoat. Outer coat firm and resilient, neither coarse nor silky, lying close to body; may be straight or wavy. Untrimmed natural ruff; moderate feathering on back of forelegs and on underbody; heavier feathering on front of neck, back of thighs and underside of tail. Coat on head, paws, and front of legs is short and even. Excessive length, open coats, and limp, soft coats are very undesirable. Feet may be trimmed and stray hairs neatened, but the natural appearance of coat or outline should not be altered by cutting or clipping.

Color
Rich, lustrous golden of various shades. Feathering may be lighter than rest of coat. With the exception of graying or whitening of face or body due to age, any white marking, other than a few white hairs on the chest, should be penalized according to its extent. Allowable light shadings are not to be confused with white markings. Predominant body color which is either extremely pale or extremely dark is undesirable. Some latitude should be given to the light puppy whose coloring shows promise of deepening with maturity. Any noticeable area of black or other off-color hair is a serious fault.

Gait
When trotting, gait is free, smooth, powerful and well coordinated, showing good reach. Viewed from any position, legs turn neither in nor out, nor do feet cross or interfere with each other. As speed increases, feet tend to converge toward center line of balance. It is recommended that dogs be shown on a loose lead to reflect true gait.

Temperament
Friendly, reliable, and trustworthy. Quarrelsomeness or hostility towards other dogs or people in normal situations, or an unwarranted show of timidity or nervousness, is not in keeping with Golden Retriever character. Such actions should be penalized according to their significance.

Disqualifications
Deviation in height of more than one inch from standard either way.
Undershot or overshot bite.

Approved October 13, 1981
Reformatted August 18, 1990

 

Klik hier voor de pups          Home          Contact           

Wat is er allemaal te lezen op deze site?